regio PO2703

Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO

PO2703

  • 5 gemeenten
  • 13 schoolbesturen
  • 110 scholen
  • 20436 leerlingen

Organisatie van dit samenwerkingsverband

Schoolbesturen vormen gezamenlijk het samenwerkingsverband. Hiermee realiseren zij passend onderwijs. Op deze pagina ontdekt u hoe dit samenwerkingsverband is georganiseerd en hoe het intern toezicht eruit ziet.

Organisatie

Wie voert het beleid van het samenwerkingsverband uit?

Samenwerkingsverbanden zijn in verenigings- of stichtingsverband georganiseerd. De gekozen vorm heeft invloed op hoe taken in het samenwerkingsverband zijn verdeeld. In een vereniging bestaan altijd twee organen, de ALV met leden en het bestuur van de vereniging. Een stichting hoeft maar één orgaan te hebben: het bestuur, maar twee zijn ook mogelijk. Hieronder ziet u welke organisatievorm het samenwerkingsverband heeft en wie het beleid uitvoert.

Wie houdt toezicht op het beleid van het samenwerkingsverband?

In de organisatiestructuur van samenwerkingsverbanden kunnen scholen opdrachtnemer en toezichthouder tegelijk zijn. Volgens afspraken binnen de sector moet in elke Raad van Toezicht van een samenwerkingsverband ten minste één extern lid zitting nemen; een onafhankelijke persoon. Hier leest u of dit samenwerkingsverband daar al aan voldoet.