Disclaimer & Gebruikersvoorwaarden

Disclaimer

Samenwerkingsverbandenopdekaart.nl is een website van samenwerkingsverbanden waar zij zich op uniforme wijze verantwoorden aan de samenleving. De gepresenteerde informatie kan onder meer gebruikt worden voor de dialoog met de omgeving. De combinatie van cijfermatige en kwalitatieve informatie geeft inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband. De informatie is afkomstig van DUO en de samenwerkingsverbanden zelf. 
Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. 

Gebruikersvoorwaarden

De PO- en de VO-Raad zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze website of de inhoud ervan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de PO- en VO-Raad.