Privacyverklaring en cookiegebruik

Privacy statement nieuwsbrief 

Het Dashboard Passend Onderwijs en Samenwerkingsverbanden op de kaart (hierna: “wij”) versturen een maandelijks nieuwsbrief per e-mail. Hieronder leest u hoe wij met uw gegevens omgaan als u zich aanmeldt voor deze nieuwsbrief. 

Wie zijn wij? 

Het www.dashboardpassendonderwijs.nl en www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl zijn websites voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De websites helpen samenwerkingsverbanden bij het verkrijgen van  cijfermatige sturings- en verantwoordingsinformatie en bij een uniforme verantwoording aan de samenleving. Beide websites zijn tot stand gekomen in opdracht van de PO-Raad en VO-raad.  

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. 

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die we verkrijgen, in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

Persoonsgegevens 

Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt bijvoorbeeld ook een persoonlijk e-mailadres. 

Meldt u zich aan om onze nieuwsbrief te ontvangen, dan registreert en gebruiken wij uw e-mailadres. Afgezien van uw e-mailadres registreren en gebruiken wij geen gegevens. 

Grondslag van de verwerking 

Wij moeten het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG). 

Wij sturen de nieuwsbrief alleen naar het door u opgegeven e-mailadres op basis van uw toestemming. U kunt zich op beide websites aanmelden voor de nieuwsbrief door een formulier in te vullen. Bij aanmelding geeft u door uw e-mailadres in te vullen uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunt u het aanmeldformulier niet versturen. 

U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief.  

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Wij zorgen daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

Uitwisseling met derden

Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken. 

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief schakelen wij wel een dienstverlener in. Dit is geen ‘derde ontvanger’ maar een ‘verwerker’. Deze verwerker gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze opdracht. Met het bedrijf dat de gegevens verwerkt in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming door profilering.

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Wij mogen uw e-mailadres niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat wij uw e-mailadres verwijderen zodra u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. 

Contact gegevens 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Als u vragen hebt over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: 

Dashboard Passend Onderwijs en Samenwerkingsverbanden op de kaart

mail: info@dashboardpassendonderwijs.nl of info@swvopdekaart.nl  

PO-Raad

E-mail: info@poraad.nl 
Website: www.poraad.nl  
Postadres: Postbus 85246, 3508 AE Utrecht 
Bezoekadres: Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht 
Tel: (030) 31 00 933 

VO-raad

E-mail: info@vo-raad.nl 
Website: www.vo-raad.nl  
Postadres: Postbus 8282, 3503 RG Utrecht 
Bezoekadres: Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht 
Tel: (030) 232 48 00  

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden

De volgende cookies worden opgeslagen:

Naam

Functie

Vervelt

_gid

Wordt gebruikt door Google Analytics om paginabezoeken te tellen en op te slaan.

1 dag

_gat_

Wordt door Google Analytics gebruikt om verzoeken van bots te lezen en filteren.

1 minuut

_ga

Wordt gebruikt door Google Analytics om paginabezoeken te tellen en op te slaan.

2 jaar

selectedForComparison

Selectiewaarden onthouden

1 dag

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.