Contact

Samenwerkingsverbandenopdekaart.nl is tot stand gekomen in opdracht van de PO-Raad en VO-raad. Heeft u een vraag of opmerking over samenwerkingsverbandenopdekaart.nl? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

PO-raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (po). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

VO-raad

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.