Schoolspullen

Onderwijs voor iedereen

Alle kinderen verdienen onderwijs. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Hier leest u over de stand van zaken in het passend onderwijs, op landelijk niveau en per samenwerkingsverband.

Kaart van Nederland

Zoek een samenwerkingsverband passend onderwijs op de kaart

Landelijk inzicht in passend onderwijs

Wat is de behoefte van leerlingen en hoe staat het met de financiën en organisatie van passend onderwijs in Nederland?

Leerlingen en passend onderwijs

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen zowel naar het regulier onderwijs als naar het speciaal onderwijs. Hoeveel leerlingen hebben extra ondersteuning nodig? En welke soort onderwijs volgen zij? Ontdek hier wat de behoefte aan extra ondersteuning in Nederland is.

Leerlingen

Financiën van passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden ontvangen budget van de overheid om passend onderwijs mogelijk te maken. Lees hier hoe het staat met de financiën van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs.

Financien

Organisatie van passend onderwijs

Schoolbesturen vormen gezamenlijk het samenwerkingsverband. Hiermee realiseren zij passend onderwijs. Op deze pagina ontdekt u hoe de samenwerkingsverbanden georganiseerd zijn en hoe het intern toezicht eruit ziet.

Organisatie

Veelgestelde vragen over passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Dit doet u minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint. U kunt uw kind bij een school naar keuze aanmelden. Dat kan ook een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet u dat bij de aanmelding doorgeven. De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht. Samen met u onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven. Of biedt de school een plek op een andere gewone of speciale school die dit wel kan.

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Deze verplcicht voor scholen heet zorgplicht. Dit geldt voor kinderen die op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden werken scholen werken daarbij samen in een regio. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat er een passende plek is voor alle leerlingen in de regio.

Bent u het niet eens met het besluit over de toelating van uw kind? Of zijn er problemen met de ondersteuning? Dan is de school altijd het eerste aanspreekpunt. Komt u er niet uit met de school? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband. Komt u er samen met de school en het samenwerkingsverband niet uit? Dan kunt u kosteloos een beroep doen op een onderwijs(zorg)consulent. Deze consulenten zijn door het hele land actief. 

Het bieden van maatwerk voor iedere leerling in de klas is niet eenvoudig. Het is noodzakelijk om daar met elkaar het gesprek over te voeren. Zowel binnen de school tussen leraren, ouders en schoolleiding als binnen het schoolbestuur en het samenwerkingsverband. 

Scholen op de kaart

Op zoek naar de juiste school voor uw kind?

Op Scholen op de kaart presenteren alle scholen zichzelf en geven ze een toelichting bij betrouwbare gegevens over hun onderwijs.