Onderwijs voor iedereen

Alle kinderen verdienen onderwijs. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Hier ontdekt u de stand van zaken in het passend onderwijs, op landelijk niveau en per samenwerkingsverband.

Zoek een samenwerkingsverband passend onderwijs op de kaart

Landelijk inzicht in passend onderwijs

Wat is de behoefte van leerlingen en hoe staat het met de financiën en organisatie van passend onderwijs in Nederland?

Leerlingen en passend onderwijs

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen zowel naar het regulier onderwijs als naar het speciaal onderwijs. Hoeveel leerlingen hebben extra ondersteuning nodig? En welke soort onderwijs volgen zij? Ontdek hier wat de behoefte aan extra ondersteuning in Nederland is.

Financiën van passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden ontvangen budget van de overheid om passend onderwijs mogelijk te maken. Wat zijn de reservepositie van de samenwerkingsverbanden? Lees hier hoe het staat met de financiën van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs.

Organisatie van passend onderwijs

Schoolbesturen vormen gezamenlijk het samenwerkingsverband. Hiermee realiseren zij passend onderwijs. Op deze pagina ontdekt u hoe de samenwerkingsverbanden georganiseerd zijn en hoe het intern toezicht eruit ziet.