Financiën van het passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden ontvangen budget van de overheid om passend onderwijs mogelijk te maken. Wat zijn de reserveposities van de samenwerkingsverbanden? Lees hier hoe het staat met de financiën van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs.

Wat is de reservepositie van de samenwerkingsverbanden?

De reservepositie zegt iets over de mate waarin een samenwerkingsverband bestand is tegen calamiteiten. Maar het kan ook iets zeggen over de mate waarin financiële middelen worden ingezet voor de uitvoering van beleid uit het ondersteuningsplan.

Huidige reservepositie

<p data-reactroot="">Eigen vermogen: <style data-emotion-css="1vg6q84">.css-1vg6q84{font-weight:700;}</style><strong class="css-1vg6q84 e1u3qv5p0">€ 141.570.938</strong></p><p data-reactroot="">Materiële vaste activa: <style data-emotion-css="1vg6q84">.css-1vg6q84{font-weight:700;}</style><strong class="css-1vg6q84 e1u3qv5p0">€ 6.376.247</strong></p>
€ 135.194.691
Eigen vermogen minus materiële vaste activa
÷
€ 1.296.445.568
Rijksbijdrage (baten)
÷=
10,43%

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (1 oktober 2018)