Contact

Samenwerkingsverbandenopdekaart.nl is tot stand gekomen in opdracht van de PO-Raad en VO-raad. Heeft u een vraag of opmerking over samenwerkingsverbandenopdekaart.nl? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

PO-raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (po). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

  • 030 - 31 00 933
  • info@swvopdekaart.nl
  • www.poraad.nl

VO-raad

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Tot stand gekomen in opdracht van