Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

 • Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL Alkmaar
 • secretariaat@swvnk.nl
 • www.swvnk.nl
 • 5 gemeenten
 • 9 schoolbesturen
 • 27 scholen
 • 15.037 leerlingen
 • Start
 • Leerlingen
 • Financiën
 • Organisatie
 • Downloads

Leerlingen in dit samenwerkingsverband

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen zowel naar het regulier onderwijs als naar het speciaal onderwijs. Hoeveel leerlingen hebben extra ondersteuning nodig? En welke soort onderwijs volgen zij? Ontdek hier wat de behoefte aan extra ondersteuning in dit samenwerkingsverband is.

Hoeveel (bekostigde) leerlingen heeft dit samenwerkingsverband?

De grootte van een samenwerkingsverband hangt af van twee zaken: het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op een reguliere school binnen het samenwerkingsverband en het aantal leerlingen in het waarvoor het samenwerkingsverband bekostigd wordt. Deze twee aantallen bepalen ook de hoogte van het ondersteuningsbudget. Hieronder ziet u het totaal aantal (bekostigde) leerlingen.

Toelichting

Samen bieden we passend onderwijs aan 15.000 jongeren.

Welke indicaties ontvangen leerlingen in dit samenwerkingsverband?

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen dat ontvangen binnen het regulier onderwijs of in het speciaal onderwijs. Voor en die binnen het reguliere onderwijs vallen, en voor moet het samenwerkingsverband een indicatie of toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Het diagram geeft het deelnamepercentage aan per indicatie, ofwel: hoeveel leerlingen welke indicatie ontvangen. De verhoudingen hebben geen invloed op het ondersteuningsbudget dat een samenwerkingsverband ontvangt.

Toelichting

Het deelnamepercentage (wat niet meer is dan een verhoudingsgetal van PrO en vso) stijgt de komende jaren hoogstwaarschijnlijk. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het totaal aantal leerlingen daalt en het aantal leerlingen in PrO en vso gelijk blijft (PrO) of stijgt (vso). De behoeften van de jongeren zijn leidend voor de keuzes die het samenwerkingsverband maakt, niet het deelnamepercentage. Hierbij houden we als vanzelf sprekend wel nauwlettend in de gaten of het swv de verschuivingen tussen het aantal leerlingen in het vo, prO en vso kan bekostigen.

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Tot stand gekomen in opdracht van