Organisatie van het passend onderwijs

Schoolbesturen vormen gezamenlijk het samenwerkingsverband. Hiermee realiseren zij passend onderwijs. Op deze pagina ontdekt u hoe de samenwerkingsverbanden georganiseerd zijn en hoe het intern toezicht eruit ziet.

Wie voert het beleid van de samenwerkingsverbanden uit?

Samenwerkingsverbanden zijn in verenigings- of stichtingsverband georganiseerd. De gekozen vorm heeft invloed op hoe taken in het samenwerkingsverband zijn verdeeld. In een vereniging bestaan altijd twee organen, de ALV met leden en het bestuur van de vereniging. Een stichting hoeft maar één orgaan te hebben: het bestuur, maar twee organen zijn ook mogelijk. Hieronder ziet u welke organisatievormen de samenwerkingsverbanden hebben en wie het beleid uitvoert.

50%

Vereniging

50%

Stichting

Organisatievorm

Uitvoerende verantwoordelijkheden liggen bij

Bron: Samenwerkingsverbanden

  • Bestuur met een directeur
  • Directeur-bestuurder of College van Bestuur
  • Bestuur met een coördinator

Wie houdt toezicht op beleid van de samenwerkingsverbanden?

In de organisatiestructuur van samenwerkingsverbanden kunnen schoolbesturen bestuurder en toezichthouder tegelijk zijn. Volgens afspraken binnen de sector moet in elke toezichthoudend orgaan van een samenwerkingsverband ten minste één extern lid zitting nemen; een onafhankelijke persoon. Hier leest u of de samenwerkingsverbanden daar al aan voldoen.

75%

Ja

25%

Nee

Onafhankelijkheid

Toezichthoudende taken liggen bij

Bron: Samenwerkingsverbanden

  • De deelnemende schoolbesturen van het samenwerkingsverband met een onafhankelijke voorzitter
  • Een Raad van Toezicht volledig bestaande uit niet-deelnemende schoolbesturen
  • De deelnemende schoolbesturen van het samenwerkingsverband
  • De deelnemende schoolbesturen van het samenwerkingsverband met één of meerdere onafhankelijk leden